REKOMMENDATIONER AKNERÅDGIVNING

Nyhet:

 

Nationella rekommendationer gällande aknerådgivning – ett stöd till landets skolsköterskor.

 

Under våren 2015 bildades på initiativ av Galderma, en rikstäckande kompetensgrupp för skolsköterskor med stort engagemang för akne. Kompetensgruppen består av skolsköterskor spritt över landet, från norr till söder. Nuvarande medlemmar är Eva Sundbom, Luleå, Yvonne Säynäjakangas-Strömberg, Kiruna, Susanne Lysén, Leksand, Lena Ekholm, Örebro, Marie Staf, Finspång, Anna Lindelöf, Härryda kommun samt Anna-Carin Mähler-Sandstedt, Nässjö kommun.

 

Målbeskrivningen för kompetensgruppen lyder enligt följande ”Var man än är bosatt i Sverige ska man som elev få samma tillgång till kunskap och ökad medvetenhet kring akne”. Kompetensgruppen bestämde sig för att arbeta fram ett dokument med rekommendationer som stöd för skolsköterskan gällande aknerådgivning till elever samt vårdnadshavare. Syftet är att öka skolsköterskornas kompetens vid aknerådgivning, samt erbjuda bra verktyg som stöd vid dessa samtal.

 

Målet med de nationella rekommendationerna är att de ska användas som ett stöd för skolsköterskor vid aknerådgivning. Om landets skolsköterskor utgår från nationella rekommendationer när de rådgör om akne och aktuella behandlingsmöjligheter, säkerställs en likvärdig rådgivning till elever och vid behov, vårdnadshavare.

 

Klicka på denna länk eller på bilden till höger för att läsa rekommendationerna (pdf, 66 kb)

 

skol


 

Prataomfinnar.se är framtagen av Galderma Nordic AB och har faktagranskats av skolsköterskorna Anna Weidung, Anna Jangholm och Anneli Lokatt, tidigare mottagare av Galderma Nordics aknestipendium.